Program depunere

Depunerea unei contestaţii la registratura C.N.S.C.

În timpul programului de lucru cu publicul:

Luni – Joi între orele 9:00-15:00.

Vineri între orele 9:00-13:00.

La sediul nostru din:

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,
Bucureşti, România

Depunerea unei contestaţii prin FAX

În timpul programului de lucru:

Luni – Joi între orele 9:00-15:00.

Vineri între orele 9:00-13:00.

La nr. Fax: (004) 021 3104642

(004) 021 8900745

Atenţie!

În cazul documentelor transmise prin fax, originalul transmis urmează să fie expediat pe adresa de corespondenţă a C.N.S.C. sau depus la registratura C.N.S.C.

Program de studiere a dosarului

Luni – Joi între orele 9:00-15:00.
Vineri între orele 9:00-13:00.

La sediul nostru din:

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,

Bucureşti, Romania

Depunerea unei contestaţii prin Serviciu Poştal

La adresa noastră:

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,
Cod Postal 030084, Bucureşti, România

Depunerea unei contestaţii prin E-mail

La adresa de e-mail: office@cnsc.ro

Atenţie!

* Orice document primit pe e-mail în afara orelor de program va putea fi înregistrat în registrul de intrari şi C.N.S.C. va lua la cunoştiinţă doar în prima zi (la prima oră) cu program de lucru.

* În cazul documentelor transmise prin e-mail originalul transmis urmează să fie expediat pe adresa de corespondenţă a C.N.S.C. sau depus la registratura C.N.S.C.

* Orice document transmis pe o altă adresă de e-mail decât cea indicată mai sus va putea fi înregistrat în registrul de intrări şi C.N.S.C. va lua la cunoştiinţă doar în momentul aducerii acestuia la registratura C.N.S.C. Întreaga răspundere pentru decalajele de timp între transmiterea acestora şi înregistrarea acestora la registratură o va purta expeditorul.

*Toate actele procedurale se transmit către Consiliu fie prin poștă, fie prin fax, fie prin mijloace electronice, cu confirmare de primire [art. 16 alin. (5) din Legea nr. 101/2016].

*Transmiterea în format electronic a actelor procedurale, se va face prin e-mail, CD, DVD, stick USB/memory stick, HDD, SSD sau altele asemenea.

*Indicarea de către părți a unei legături hyperlink (ex: WeTransfer, Google drive sau alte servicii de cloud), nu va fi luată în considerare din motive de securitate cibernetică.

 

Ultima actualizare ( septembrie 22nd, 2023 )