Interes public

Conferinta de presa

 28 Aprilie 2014

ÎN ANUL 2013,

C.N.S.C. A PRONUNŢAT DECIZII ÎN CADRUL UNOR LICITAŢII PUBLICE

CU O VALOARE ESTIMATÃ DE  9,9 MILIARDE EURO

  • 97,57% din deciziile emise anul trecut de C.N.S.C. au rămas definitive şi irevocabile după contestarea la Curtea de Apel

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.), instituţie administrativ-jurisdicţionalã competentã a soluţiona contestaţiile formulate de operatorii economici în cadrul procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică a înregistrat anul trecut un numãr de 5.739 de contestaţii formulate de operatorii economici (n.n. – de la înfiinţarea sa în septembrie 2006 şi până la 31.12.2013, la CNSC au fost înregistrate 47.280 de contestaţii).

Din totalul contestaţiilor formulate anul trecut la C.N.S.C., 2.333 (40,65%) au vizat documentaţia de atribuire, în vreme ce 3.406 (59,35%) au fost îndreptate împotriva rezultatului procedurii.

Totodatã, din cele 5.739 de contestaţii cu care a fost investit anul trecut C.N.S.C., 2.207 (38,46%) au vizat proceduri de atri­buire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri europene, în timp ce 3.532 (61,54%) au fost formulate în cadrul unor proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri publice interne.

În ceea ce privește contestaţiile formulate în 2013 în cadrul procedurilor de atribuire, acestea pot fi clasificate în funcţie de obiectul contractului de achiziţie publică, astfel:

  • 2.542 (44,29%) contestaţii vizând proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări;
  • 1.490 (25,96%) contestaţii vizând proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de produse;
  • 1.707 (29,74%) contestaţii vizând proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii.

Urmare a formulării celor 5.739 de contestaţii, CNSC a emis în anul 2013 un număr de 5.730 decizii. (n.n. – de la înfiinţarea sa, în septembrie 2006, şi până la 31.12.2013, CNSC a emis un numãr de 42.166 decizii).

Din totalul deciziilor emise anul trecut, în cazul a 2.000 (34,90%) decizii s-a dispus admiterea contestaţiilor, iar în cazul a 3.730 (65,10%) decizii s-a dispus respingerea acestora.

Din cele 2.000 de decizii admise, în cazul a 1.876 decizii s-a dispus remedierea procedurilor de atribuire - astfel încât aceasta să poată continua cu respectarea prevederilor legale, în vreme ce în cazul a 124 decizii (n.n. – dintre acestea un număr de 37 din aceste proceduri de atribuire fiind finanţate din fonduri europene) s-a dispus anularea procedurii de atribuire, remedierea fiind imposibil de efectuat fără încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Din punct de vedere valoric, pe parcursul anului trecut, C.N.S.C. a pronunţat decizii în cadrul unor proceduri de achiziţie publică având o valoare totală estimată de 43.717.176.243,77 RON (echivalent a 9.893.002.091,82 EURO, la un curs mediu anual comunicat de BNR de 4,419 RON/EURO).

Astfel, valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C. a pronunţat decizii de admitere a contestaţiilor formulate de operatorii economici a fost 21.986.958.562,38 RON (echivalent a 4.975.550.704,32 EURO, în vreme ce valoarea totală estimată a procedurilor în care Consiliul a emis decizii de respingere a contestaţiilor a fost de 21.730.217.681,39 RON (echivalent a 4.917.451.387,50 EURO).

  • Valoarea totalã estimatã a procedurilor în care C.N.S.C. a dispus anularea acestora, dupã admiterea contestaţiilor, s-a dublat comparativ cu 2012

 Din valoarea totală estimată a procedurilor în care s-au emis decizii de admitere a contestaţiilor, valoarea estimată a procedurilor de achiziţie publică în care Consiliul a dispus anularea acestora a fost de 2.545.303.672,05 RON (575.990.873,96 EURO), iar cea a procedurilor de atribuire în care s-au dispus măsuri de remediere s-a ridicat la 19.441.654.890,33 RON (4.399.559.830,35 EURO).

Făcând o comparaţie între valoarea totală anuală estimată a procedurilor iniţiate în anul 2013 în S.E.A.P. (74.615.096.072,24 RON, echivalent a 16.885.063.605 euro) și cea totală estimată a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C. s-a pronunţat (43.717.176.243,77 RON), rezultă că aceasta din urmă a reprezentat 58,59% din valoarea totală estimată a procedurilor iniţiate în cadrul platformei electronice de achiziţii publice.

Trebuie subliniat faptul cã pe parcursul anului 2013, din totalul de 5.730 de decizii emise de C.N.S.C., numai 868 (15,14%) au fost atacate cu plângere la Curţile de Apel competente în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante. Urmare a plângerilor formulate la Curţile de Apel, numai 69 de decizii emise de C.N.S.C. au fost casate/ desfiinţate în tot de către instanţe (1,20% din totalul deciziilor emise) și 70 au fost modificate în parte (1,22%).

Rezultă astfel că 5.591 de decizii emise în 2013 de cãtre Consiliu (97,57% din totalul deciziilor emise) au rămas definitive şi irevocabile, fapt ce menţine gradul de credibilitate și încredere foarte ridicat al acestei instituţii (n.n. – în intervalul septembrie 2006 – 31 decembrie 2013, 41.377 decizii emise CNSC, adică 98,13%, au rămas definitive şi irevocabile).

Raportul de activitate al C.N.S.C. pentru anul 2013 poate fi consultat, în integralitatea sa, pe pagina web a instituţiei (www.cnsc.ro).

LEHEL – LORAND BOGDAN

PRESEDINTE

Ultima actualizare ( aprilie 28th, 2014 )