Anunturi importante

ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.

CNSC invită beneficiarii de fonduri comunitare la evenimentele de prezantare a “Ghidului de bune practici” ce vor avea loc în perioada 02-04/09 Noiembrie 2015 în regiunile de dezvoltare (…mai mult)

Începând cu data de 01.11.2013 programul de studiere a dosarului de către părţile interesate cât şi xerocopierea documentelor solicitate (contra cost), se vor efectua în zilele de Luni, Marţi Miercuri, Joi, Vineri în intervalul orar 9-16.

Pentru a evita posibilitatea apariţiei unor erori in transmiterea raspunsului catre dvs, va rugam ca in solicitarile formulate pe cale electronica sa precizati si alte elemente de contact in afara de adresa de e-mail (telefon, fax, adresa). Va multumim.

ATENŢIE: conform Art. I. pct. 4 din OUG 51/2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, contestaţiile depuse/transmise la CNSC trebuie să fie însoţite de dovada constituirii garanţiei de bună conduită.

ANUNŢ: Notificarea ANRMAP cu privire la garanția de bună conduită
În data de 19.03.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.188 Decizia Curții Constituționale nr. 5/15.01.2015 vizavi de excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271și art. 2712 ale O.U.G. nr. 34/2006, introduse prin O.U.G. nr. 51/2014, prin care s-a legiferat ,,garanția de bună conduită“.  Mai multe detalii vezi pe site ANRMAP

ANUNŢÎn vederea asigurării interpretării şi aplicării unitare a legii în domeniul achiziţiilor publice, Consiliul a elaborat un mecanism procedural pentru a analiza într-un mod eficient conflictele de jurisprudenţă, existente sau viitoare (a se vedea site-ul CNSC rubrica „interes public”). Pentru transparentizarea şi eficientizarea acestui mecanism persoanele interesate (autorităţi contractante sau operatori economici) pot sesiza situaţiile în care CNSC şi/sau Curţile de Apel au soluţionat diferit speţe identice, pe adresa de e-mail „office@cnsc.ro”. Sesizările vor conţine în mod obligatoriu numărul deciziilor pronunţate de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a hotărârilor Curţilor de Apel, indicarea elementelor identice care au făcut obiectul deciziilor pronunţate sau alte elemente pe care le consideraţi relevante în susţinerea aspectelor sesizate.

Despre noi

despre-noi

Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) domnul Bogdan Lehel Lorand.

De la 01 ianuarie 2007, C.N.S.C. – CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR a obţinut statutul de persoană juridică română şi astfel ROMÂNIA şi-a respectat încă un angajament asumat în procesul de aderare la structurile europene.

Acest lucru a fost posibil datorită intrării în vigoare a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii care reprezintă în fapt actul de naştere al C.N.S.C. – CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR.

Prin Legea nr. 337/2006, a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi astfel Parlamentul României a încheiat o etapă importantă în concepţia, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, este organism cu activitate administrativ – jurisdicţională.
Consiliul funcţionează pe baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare iar în activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.