Despre Noi

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) este un organism independent cu activitate administrativ – jurisdicţională, a cărui organizare şi funcţionare este reglementată de Legea nr. 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, respectiv a regulamentului de organizare şi funcţionare aferent.

C.N.S.C. este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate.

Instituţia are în componenţa sa 11 complete de soluţionare a contestaţiilor, fiecare dintre acestea fiind formate din trei membri, dintre care unul (licenţiat în drept) are calitatea de preşedinte. Pentru buna funcţionare a unui complet de soluţionare a contestaţiilor în cadrul fiecãruia dintre acestea mai sunt repartizaţi câte un consilier economic, un consilier juridic, un consilier tehnic şi un expert.

14 februarie 2019 – COMUNICAT DE PRESĂ: Florentina DRĂGAN, noul președinte al C.N.S.C.

Hotărâre de plen din data de 05.06.2018 referitoare la aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr. 45/2018 (click aici)