Anunturi importante

Începând cu data de 01.11.2013 programul de studiere a dosarului de către părţile interesate cât şi xerocopierea documentelor solicitate (contra cost), se vor efectua în zilele de Luni, Marţi Miercuri, Joi, Vineri în intervalul orar 9-16.

Pentru a evita posibilitatea apariţiei unor erori in transmiterea raspunsului catre dvs, va rugam ca in solicitarile formulate pe cale electronica sa precizati si alte elemente de contact in afara de adresa de e-mail (telefon, fax, adresa). Va multumim.

ATENŢIE: conform Art. I. pct. 4 din OUG 51/2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, contestaţiile depuse/transmise la CNSC trebuie să fie însoţite de dovada constituirii garanţiei de bună conduită.

ANUNŢ: Notificarea ANRMAP cu privire la garanția de bună conduită
În data de 19.03.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.188 Decizia Curții Constituționale nr. 5/15.01.2015 vizavi de excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271și art. 2712 ale O.U.G. nr. 34/2006, introduse prin O.U.G. nr. 51/2014, prin care s-a legiferat ,,garanția de bună conduită“.

 Mai multe detalii vezi pe site ANRMAP

Despre noi

despre-noi

Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) domnul Bogdan Lehel Lorand.

De la 01 ianuarie 2007, C.N.S.C. – CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR a obţinut statutul de persoană juridică română şi astfel ROMÂNIA şi-a respectat încă un angajament asumat în procesul de aderare la structurile europene.

Acest lucru a fost posibil datorită intrării în vigoare a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii care reprezintă în fapt actul de naştere al C.N.S.C. – CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR.

Prin Legea nr. 337/2006, a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi astfel Parlamentul României a încheiat o etapă importantă în concepţia, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, este organism cu activitate administrativ – jurisdicţională.
Consiliul funcţionează pe baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare iar în activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.