Anunturi importante

ANUNŢ: Din data de 26.05.2016 intră în vigoare Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (click pentru vizualizare).

Elemente de noutate:

  • Notificarea prealabilă – condiţie de admisibilitate a contestaţiei;
  • Eliminarea garanţiei de bună conduită.

ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.

ANUNŢ:  În vederea asigurării interpretării şi aplicării unitare a legii în domeniul achiziţiilor publice, Consiliul a elaborat un mecanism procedural pentru a analiza într-un mod eficient conflictele de jurisprudenţă, existente sau viitoare (a se vedea site-ul CNSC rubrica „interes public”). Pentru transparentizarea şi eficientizarea acestui mecanism persoanele interesate (autorităţi contractante sau operatori economici) pot sesiza situaţiile în care CNSC şi/sau Curţile de Apel au soluţionat diferit speţe identice, pe adresa de e-mail „office@cnsc.ro”. Sesizările vor conţine în mod obligatoriu numărul deciziilor pronunţate de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a hotărârilor Curţilor de Apel, indicarea elementelor identice care au făcut obiectul deciziilor pronunţate sau alte elemente pe care le consideraţi relevante în susţinerea aspectelor sesizate.

Despre noi

despre-noi

Începând cu data de 24 februarie 2016, Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) este domnul Silviu-Cristian POPA.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, este organism cu activitate administrativ – jurisdicţională.
Consiliul funcţionează pe baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare iar în activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.

In cadrul proiectului “Îmbunătățirea managementului la nivelul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, aferent competențelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susținute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziție publică” (cod SMIS 48792) s-au desfasurat si o serie de cercetari in baza carora s-a elaborat RAPORTUL FINAL DE CERCETARE (click pentru vizualizare).

Acestea s-au efectuat in cadrul procedurii de “Analiză diagnostic internă cu privire la problemele din domeniul achiziţiilor publice finanţate din instrumente structurale şi de elaborare, tipărire şi distribuire ghid bune practici în domeniul achiziţiilor publice finanţate din instrumente structurale”.

Raport final 2015 Banca Mondiala: Metode pentru a reduce numărul procedurilor contestate în domeniul achizițiilor publice în România (click pentru vizualizare).