Anunturi importante

ATENŢIE: Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.

Începând cu data de 01.11.2013 programul de studiere a dosarului de către părţile interesate cât şi xerocopierea documentelor solicitate (contra cost), se vor efectua în zilele de Luni, Marţi Miercuri, Joi, Vineri în intervalul orar 9-16.

Pentru a evita posibilitatea apariţiei unor erori in transmiterea raspunsului catre dvs, va rugam ca in solicitarile formulate pe cale electronica sa precizati si alte elemente de contact in afara de adresa de e-mail (telefon, fax, adresa). Va multumim.

ATENŢIE:  conform Art. I. pct. 4 din OUG 51/2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, contestaţiile depuse/transmise la CNSC trebuie să fie însoţite de dovada constituirii garanţiei de bună conduită.

ANUNŢ: Notificarea ANRMAP cu privire la garanția de bună conduită
În data de 19.03.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.188 Decizia Curții Constituționale nr. 5/15.01.2015 vizavi de excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271și art. 2712 ale O.U.G. nr. 34/2006, introduse prin O.U.G. nr. 51/2014, prin care s-a legiferat ,,garanția de bună conduită“.  Mai multe detalii vezi pe site ANRMAP

ANUNŢ:  În vederea asigurării interpretării şi aplicării unitare a legii în domeniul achiziţiilor publice, Consiliul a elaborat un mecanism procedural pentru a analiza într-un mod eficient conflictele de jurisprudenţă, existente sau viitoare (a se vedea site-ul CNSC rubrica „interes public”). Pentru transparentizarea şi eficientizarea acestui mecanism persoanele interesate (autorităţi contractante sau operatori economici) pot sesiza situaţiile în care CNSC şi/sau Curţile de Apel au soluţionat diferit speţe identice, pe adresa de e-mail „office@cnsc.ro”. Sesizările vor conţine în mod obligatoriu numărul deciziilor pronunţate de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a hotărârilor Curţilor de Apel, indicarea elementelor identice care au făcut obiectul deciziilor pronunţate sau alte elemente pe care le consideraţi relevante în susţinerea aspectelor sesizate.

Despre noi

despre-noi

Începând cu data de 24 februarie 2016, Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) este domnul Silviu-Cristian POPA.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, este organism cu activitate administrativ – jurisdicţională.
Consiliul funcţionează pe baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare iar în activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.

In cadrul proiectului “Îmbunătățirea managementului la nivelul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, aferent competențelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susținute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziție publică” (cod SMIS 48792) s-au desfasurat si o serie de cercetari in baza carora s-a elaborat RAPORTUL FINAL DE CERCETARE (click pentru vizualizare).

Acestea s-au efectuat in cadrul procedurii de “Analiză diagnostic internă cu privire la problemele din domeniul achiziţiilor publice finanţate din instrumente structurale şi de elaborare, tipărire şi distribuire ghid bune practici în domeniul achiziţiilor publice finanţate din instrumente structurale”.