Anunturi importante

ANUNŢ 09.04.2024:
Sondaj pentru profesioniștii din domeniul achizițiilor – (click aici pentru vizualizare).

Curtea de Conturi a Romaniei:
Raport privind procesul de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională analizat din perspectiva duratei de timp  (click aici pentru vizualizare | descarca document).

ANUNŢ 22.09.2023:

Toate actele procedurale se transmit către Consiliu fie prin poștă, fie prin fax, fie prin mijloace electronice, cu confirmare de primire [art. 16 alin. (5) din Legea nr. 101/2016].
Transmiterea în format electronic a actelor procedurale, se va face prin e-mail, CD, DVD, stick USB/memory stick, HDD, SSD sau altele asemenea.
Indicarea de către părți a unei legături hyperlink (ex: WeTransfer, Google drive sau alte servicii de cloud), nu va fi luată în considerare din motive de securitate cibernetică.

ANUNŢ 26.01.2023:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene califică Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor drept „instanță națională” în sensul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – paragraf 37-58 din Hotărârea Curții din data de 26.01.2023 în cauza C-403/21 – (click aici pentru vizualizare | descarca document).

ANUNŢ 26.10.2021:
Conducerea Consiliului National de Soluționare Contestațiilor aduce la cunoștința publicului împrejurarea că accesul în sediul C.N.S.C. din București, str. Stavropoleos nr. 6 se va realiza conform regulilor existente in Legea 114/2021 care reglementează modalitatea de desfășurare a activității in instituțiile publice, prevederile HG 1130/2021 si ale HG 1161/2021 fiind aplicabile pentru accesul în sediul instituției.
Accesul avocaților se va face in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) HG 1130/2021 pe baza de legitimație valabila.
Depunerea si ridicarea documentelor adresate C.N.S.C. se va putea face si la ghișeul special amenajat la intrarea in instituție. Instituția noastră încurajează trimiterea documentațiilor via posta sau e-mail (in măsura in care volumul documentației permite aceasta operațiune).
Eliberarea originalelor recipiselor cauțiunilor se va face doar după rămânerea definitiva a încheierii de restituire pronunțata in baza art. 611 alin (7) din Legea nr. 101/2016, fie urmare a neformulării vreunei cai de atac (după îndeplinirea termenelor legale), fie ca urmare a soluționării plângerii formulate împotriva acesteia.

GHID PRACTIC DE MĂSURI-MINISTERUL JUSTIȚIEI
ca urmare a emiterii Decretului Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (click aici)

ANUNŢ 11.03.2020:
În vederea prevenirii răspândirii virusului gripal COVID-19, a asigurării sănătății și securității în muncă a personalului C.N.S.C. și în scopul asigurării unei bune desfășurări a activității de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice, recomandăm contestatorilor și autorităților contractante ca în perioada următoare să transmită toate înscrisurile (contestații, puncte de vedere, dosarul achiziției, intervenții, concluzii, recipisa de consemnare a cauțiunii, etc) către C.N.S.C., cu preponderență, prin poștă sau curierat rapid.

ANUNŢ 11.03.2020:
În scopul evitării unei contaminări cu virusul gripal COVID-19 accesul publicului în Registratura C.N.S.C. se va face pe rând, câte o persoană, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrare în încăpere.
Persoanelor aflate în așteptare le recomandăm să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri una față de cealaltă

ANUNŢ 11.03.2020:
În scopul evitării unei contaminări cu virusul gripal COVID-19, recomandăm persoanelor aflate în sala nr. 14, care studiază dosarele aflate pe rolul C.N.S.C., dar și persoanelor care așteaptă eliberarea recipiselor de consemnare a cauțiunilor, să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri una față de cealaltă, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrare în încăpere.

HOTĂRÂRI DE PLEN: (click pentru a vizualiza)

RECOMANDARE:
Pentru a asigura transmiterea dosarului care a stat la baza pronunţării deciziei Consiliului, către instanţa competentă potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 101/2016, RECOMANDĂM petenţilor să indice numărul de dosar aferent plângerii, astfel cum a fost a aceasta înregistrată pe rolul curţii de apel.

ANUNŢ:
Din data de 26.05.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 101/2016  privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Elemente de noutate:

  • Cauțiunea – condiție de admisibilitate a contestației;
  • Eliminarea notificării prealabile;
  • Eliminarea garanţiei de bună conduită.

ATENŢIE:
Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.

ANUNŢ:
În vederea asigurării interpretării şi aplicării unitare a legii în domeniul achiziţiilor publice, Consiliul a elaborat un mecanism procedural pentru a analiza într-un mod eficient conflictele de jurisprudenţă, existente sau viitoare (a se vedea site-ul CNSC rubrica „interes public”). Pentru transparentizarea şi eficientizarea acestui mecanism persoanele interesate (autorităţi contractante sau operatori economici) pot sesiza situaţiile în care CNSC şi/sau Curţile de Apel au soluţionat diferit speţe identice, pe adresa de e-mail „office@cnsc.ro”. Sesizările vor conţine în mod obligatoriu numărul deciziilor pronunţate de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a hotărârilor Curţilor de Apel, indicarea elementelor identice care au făcut obiectul deciziilor pronunţate sau alte elemente pe care le consideraţi relevante în susţinerea aspectelor sesizate.

Ultima actualizare ( aprilie 9th, 2024 )