Anunturi importante

GHID PRACTIC DE MĂSURI-MINISTERUL JUSTIȚIEI
ca urmare a emiterii Decretului Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (click aici)

ANUNŢ 11.03.2020:
În vederea prevenirii răspândirii virusului gripal COVID-19, a asigurării sănătății și securității în muncă a personalului C.N.S.C. și în scopul asigurării unei bune desfășurări a activității de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice, recomandăm contestatorilor și autorităților contractante ca în perioada următoare să transmită toate înscrisurile (contestații, puncte de vedere, dosarul achiziției, intervenții, concluzii, recipisa de consemnare a cauțiunii, etc) către C.N.S.C., cu preponderență, prin poștă sau curierat rapid.

ANUNŢ 11.03.2020:
În scopul evitării unei contaminări cu virusul gripal COVID-19 accesul publicului în Registratura C.N.S.C. se va face pe rând, câte o persoană, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrare în încăpere.
Persoanelor aflate în așteptare le recomandăm să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri una față de cealaltă

ANUNŢ 11.03.2020:
În scopul evitării unei contaminări cu virusul gripal COVID-19, recomandăm persoanelor aflate în sala nr. 14, care studiază dosarele aflate pe rolul C.N.S.C., dar și persoanelor care așteaptă eliberarea recipiselor de consemnare a cauțiunilor, să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri una față de cealaltă, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrare în încăpere.

HOTĂRÂRI DE PLEN: (click pentru a vizualiza)

RECOMANDARE:
Pentru a asigura transmiterea dosarului care a stat la baza pronunţării deciziei Consiliului, către instanţa competentă potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 101/2016, RECOMANDĂM petenţilor să indice numărul de dosar aferent plângerii, astfel cum a fost a aceasta înregistrată pe rolul curţii de apel.

ANUNŢ:
Din data de 26.05.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 101/2016  privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Elemente de noutate:

  • Cauțiunea – condiție de admisibilitate a contestației;
  • Eliminarea notificării prealabile;
  • Eliminarea garanţiei de bună conduită.

ATENŢIE:
Începând cu luna Ianuarie 2016, adresa către PORTALUL CNSC este următoarea: http://portal.cnsc.ro/. Pe această adresă se vor regăsi deciziile CNSC, Buletinul Oficial dar şi informaţii privind contestaţiile aflate în curs de soluţionare.

ANUNŢ:
În vederea asigurării interpretării şi aplicării unitare a legii în domeniul achiziţiilor publice, Consiliul a elaborat un mecanism procedural pentru a analiza într-un mod eficient conflictele de jurisprudenţă, existente sau viitoare (a se vedea site-ul CNSC rubrica „interes public”). Pentru transparentizarea şi eficientizarea acestui mecanism persoanele interesate (autorităţi contractante sau operatori economici) pot sesiza situaţiile în care CNSC şi/sau Curţile de Apel au soluţionat diferit speţe identice, pe adresa de e-mail „office@cnsc.ro”. Sesizările vor conţine în mod obligatoriu numărul deciziilor pronunţate de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a hotărârilor Curţilor de Apel, indicarea elementelor identice care au făcut obiectul deciziilor pronunţate sau alte elemente pe care le consideraţi relevante în susţinerea aspectelor sesizate.

Ultima actualizare ( mai 13th, 2020 )