Legislație națională

 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (ultimul amendament în 06 octombrie 2022);
 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (ultimul amendament în 06 octombrie 2022);
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (ultimul amendament în 06 octombrie 2022);
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/2006 (ultimul amendament în 13 septembrie 2022);
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (ultimul amendament în 22 martie 2022);
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (ultimul amendament în 22 martie 2022);
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (ultimul amendament în 18 iunie 2018);
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii (ultimul amendament în 01 ianuarie 2022).

 • Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 76 din 30.06.2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. OUG 76/2010 a fost publicată în MOF, partea I, nr. 453 din 02.07.2010.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 72 din 17.06.2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. OUG 72/2009 a fost publicată în MOF nr. 426 din 23.06.2009.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 19 din 07.03.2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. OUG 19/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 12/03/2009.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 228 din 30.12.2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. OUG 228/2008 a fost publicat ă în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 05/01/2009.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 143 din 28.10.2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. OUG 143/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 02/12/2008.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 569 din 15.05.2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) şi respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Decizia Curţii Constituţionale nr. 569/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 16/07/2008.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 94 din 26.09.2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. OUG 94/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 04/10/2007.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu Legea 128 din 05.05.2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Legea 128/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 09/05/2007.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu Legea 337 din 17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Legea 337/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 20/07/2006.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servici. Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 a fost publicată în in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006.
 • Hotărârea nr. 925/2006 completată şi modificată cu Hotărârea 834/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Hotărârea 834/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 27/07/2009.
 • Hotărârea nr. 925/2006 completată şi modificată cu Hotărârea 1337 din 27.09.2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Hotărârea 1337/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 04/10/2006.
 • Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Hotararea nr. 925/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 20/07/2006.
 • Hotărârea nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Hotărârea nr. 1037/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 02/11/2011.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor .

Ultima actualizare ( octombrie 25th, 2022 )