Arhivă concursuri

Concursuri 2023

7. ANUNȚ privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 5 posturi aferente unor funcții publice de execuție vacante de la nivelul aparatului propriu al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 03.08.2023 (click pentru vizualizare).

6. ANUNȚ privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 5 posturi aferente unor funcții publice de execuție vacante de la nivelul aparatului propriu al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 05.07.2023 (click pentru vizualizare).

5. Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de executie vacante din cadrul aparatului propriu. 21.04.2023 (click pentru vizualizare).

4. Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de executie vacante din cadrul aparatului propriu. 24.03.2023 (click pentru vizualizare).

3. Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu. 20.02.2023 (click pentru vizualizare).

2. Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu. 14.02.2023 (click pentru vizualizare).

1. Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut 25.01.2023 (click pentru vizualizare).

Concursuri 2022

1. Concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții publice de execuție temporar vacante (perioadă determinată) din cadrul aparatului propriu 15.02.2022 (click pentru vizualizare).

Concursuri 2021

1. Concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 functii publice vacante, de consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice 08.04.2021 (click pentru vizualizare).

2. Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere (2 funcţii) 04.05.2021 (click pentru vizualizare).

3. Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de executie (4 funcţii) 07.07.2021 (click pentru vizualizare).

4. Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere (2 funcţii)  09.07.2021 (click pentru vizualizare).

5. Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de executie (3 funcţii) 13.08.2021 (click pentru vizualizare).

6. Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de executie (4 funcţii) 04.11.2021 (click pentru vizualizare).

Arhiva concursuri 2019

4) Concurs pentru ocuparea a unui post de execuție vacant pentru personalul contractual

3) Concurs pentru ocuparea a unui post de execuție vacant pentru personalul contractual

2) Concurs pentru ocuparea a unui post de execuție vacant pentru personalul contractual

1) Concurs pentru ocuparea a unui post de execuție vacant pentru personalul contractual

Arhiva concursuri 2018

Arhiva concursuri 2017:

6) Concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 functii publice vacante, de consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice 12.09.2017(click pentru vizualizare).

5) Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic in cadrul Serviciului economic-administrativ si achizitii publice – Biroul resurse umane – durata nedeterminata 03.08.2017 (click pentru vizualizare).

4) Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic in cadrul serviciului economic-administrativ si achizitii publice – Biroul Informare si Relatii cu Publicul – durata determinata:

3) Examen pentru promovare a unui post de consilier jr. in cadrul Biroului resurse umane din cadrul Serviciului economic-administrativ şi achiziţii publice / Regualment de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în  grade profesionale a personalului contractual din cadrul CNSC - 27.02.2017 (click pentru vizualizare).

2) Concurs pentru ocuparea unui post de consilier in cadrul Biroului registratura, arhiva si biblioteca din cadrul Serviciului registratura, arhiva si biblioteca - durata nedeterminata - 06.03.2017 (click pentru vizualizare).

1) Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic contencios-administrativ in cadrul Directiei juridice – durata determinata - 27.02.2017 (click pentru vizualizare).

Arhiva concursuri 2016:

2) Concurs pentru ocuparea unui post de functionar public Septembrie-Octombrie 2016 (click pentru vizualizare).

 

1) Concurs pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC August 2016 (click pentru vizualizare) , Cerere de inscriere (click pentru descarcare)

Arhiva concursuri 2015:

 • Concurs pentru ocuparea unei functii de Consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice din data de 10.06.2015.
 • Rezultat selectie dosare concurs din 03.06.2015.
 • Rezultat final concurs din 12.06.2015.
 • Concurs pentru ocuparea a doua posturi de personal contractual în cadrul CNSC din 12.01.2015.
 • Rezultat selectie dosare concurs din 12.01.2015.
 • Proces verbal la contestatia depusa in urma selectiei dosarelor aferente concursului din 12.01.2015.
 • Rezultat solutie contestatie la concurs din 12.01.2015.
 • Rezultat proba scrisa din 12.01.2015.
 • Rezultat proba interviu din 12.01.2015.
 • Proces verbal la contestatia depusa in urma probei interviu aferent concursului din 12.01.2015.
 • Rezultat solutie contestatie la proba interviu aferenta concursului din 12.01.2015.
 • Rezultate finale la concursul din data de 12.01.2015.
 • NOTA in urma concursului din data de 12.01.2015.

Arhiva concursuri 2014:

 • Concurs pentru ocuparea unui post de personal contractual în cadrul CNSC din 31.07.2014.
 • Rezultat selectie dosare concurs din 31.07.2014.
 • Rezultat probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual în cadrul CNSC: 31.07.2014.
 • Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 31.07.2014.
 • Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 31.07.2014.

Arhiva concursuri 2013:

 • Concurs pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC din 09 Decembrie 2013.
 • Rezultat selectie dosare concurs din 09.12.2013.
 • Rezultat probă scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC 09.12.2013.
 • Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 09.12.2013.
 • Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 09.12.2013.

Arhiva concursuri 2012:

Arhiva concursuri 2011:

 • Concurs pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 24 octombrie 2011
 • Rezultat selecţie dosare pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 24 octombrie 2011
 • Rezultat probă scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 24 octombrie 2011
 • Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 24 octombrie 2011
 • Rezultat final la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 24 octombrie 2011
 • Concurs pentru ocuparea de funcţii publice în cadrul CNSC: 19 septembrie 2011
 • Rezultat selecţie dosare pentru ocuparea de funcţii publice în cadrul CNSC: 19 septembrie 2011
 • Rezultat concurs scris pentru ocuparea de funcţii publice în cadrul CNSC: 19 septembrie 2011
 • Rezultat interviu pentru ocuparea de funcţii publice în cadrul CNSC: 23 septembrie 2011
 • Rezultate finale la concursul pentru ocuparea de funcţii publice în cadrul CNSC: 19-23 septembrie 2011
 • Concurs pentru ocuparea posturilor de personal contractual in cadrul CNSC: 27 iulie 2011
 • Rezultat selectie dosare pentru ocuparea posturilor de personal contractual in cadrul CNSC: 27 iulie 2011
 • Erata concurs pentru ocuparea posturilor de personal contractual in cadrul CNSC: 27 iulie 2011
 • Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual in cadrul CNSC: 27 iulie 2011
 • Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual in cadrul CNSC: 27 iulie 2011
 • Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor de personal contractual in cadrul CNSC: 27 iulie 2011
 • Concurs pentru ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul CNSC: 25 februarie 2011

Arhiva concursuri 2010:

Arhiva concursuri 2008:

Arhiva concursuri 2007:

 

Ultima actualizare ( februarie 20th, 2024 )