Decizii ICCJ

  • Decizia ICCJ nr. 66 din 2018 – [HP] autoritatea contractantă învestită cu reevaluarea ofertei în urma controlului de legalitate exercitat de Consiliu și/sau instanța de judecată are posibilitatea de a verifica toate elementele tehnice și aspectele financiare ale ofertei apte a demonstra admisibilitatea ei, dacă din mijloacele de probă administrate nu rezultă verificarea lor anterioară [art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 și art. 134 alin. (1) din Normele aprobate prin HG nr. 395/2016; art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016]
  • Decizia ICCJ nr. 44 din 2018 – [HP] obligativitatea procedurii prealabile în litigiile privind executarea contractelor de achiziție publică [art. 68 din Legea nr. 101/2016, art. 7 din Legea nr. 554/2004]
  • Decizia ICCJ nr. 6 din 2018 – [RIL] modul de calcul al taxei judiciare de timbru în cazul plângerilor [art. 36 alin. (1) raportat la art. 56 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2016]
  • Decizia ICCJ nr. 20 din 2015 – [RIL] calificarea căii de atac în litigiile privind despăgubiri, executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică [art. 287 ind. 16 din OUG nr. 34/2006]
  • Decizia ICCJ nr. 2 din 2015 – [RIL] taxa judiciară timbru în cazul plângerilor [art. 285 ind. 1 raportat la art. 287 ind. 17 alin. (2) din OUG nr. 34/2006]

Ultima actualizare ( martie 18th, 2019 )