Decizii ICCJ

 • Decizia ICCJ nr. 16 din 2022 – [HP] suspendarea acțiunii în executarea unui contract de achiziție publică, introdusă de contractant înainte de intrarea lui în insolvență; competența administratorului judiciar de a verifica pe fond culpa contractuală și de a dispune anularea unor revendicări și a actelor emise de părți ori creanțele ce derivă dintr-un contract de achiziții publice [art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014; art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016]
 • Decizia ICCJ nr. 63 din 2021 – [HP] calea de atac a apelului sau a recursului împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță în perioada în care era în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2020 [art. 27 C. proc. civ.; art. 55 alin. (3) din Legea nr. 101/2016]
 • Decizia ICCJ nr. 25 din 2021 – [RIL] competența materială de soluționare a litigiilor având ca obiect anularea documentului constatator care conține informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat și la eventualele prejudicii [art. 166 din Normele aprobate prin HG nr. 395/2016; art. 97 ind. 1 din HG nr. 925/2006]
 • Decizia ICCJ nr. 40 din 2020 – [HP] calea de atac și competența materială de soluționare a căii de atac exercitată împotriva hotărârii pronunțată în primă instanță în litigiile având ca obiect executarea contractelor administrative [art. 55 alin. (3) raportat la art. 53 alin. (1 ind. 1) din Legea nr. 101/2016]
 • Decizia ICCJ nr. 27 din 2020 – [HP] procedura ordonanței președințiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică [art. 997 C. proc. civ.; art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016]
 • Decizia ICCJ nr. 38 din 2019 – [HP] interpretarea noțiunilor de „valoare estimată a contractului”, respectiv „valoare stabilită a contractului” [art. 61 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 101/2016]
 • Decizia ICCJ nr. 75 din 2018 – [HP] obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile [art. 720 ind. 1 C. proc. civ.; art. 7 alin. (6) din Legea nr. 554/2004]
 • Decizia ICCJ nr. 66 din 2018 – [HP] autoritatea contractantă învestită cu reevaluarea ofertei în urma controlului de legalitate exercitat de Consiliu și/sau instanța de judecată are posibilitatea de a verifica toate elementele tehnice și aspectele financiare ale ofertei apte a demonstra admisibilitatea ei, dacă din mijloacele de probă administrate nu rezultă verificarea lor anterioară [art. 65, art. 104 alin. (3), art. 133 și art. 134 alin. (1) din Normele aprobate prin HG nr. 395/2016; art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016]
 • Decizia ICCJ nr. 44 din 2018 – [HP] obligativitatea procedurii prealabile în litigiile privind executarea contractelor de achiziție publică [art. 68 din Legea nr. 101/2016, art. 7 din Legea nr. 554/2004]
 • Decizia ICCJ nr. 6 din 2018 – [RIL] modul de calcul al taxei judiciare de timbru în cazul plângerilor [art. 36 alin. (1) raportat la art. 56 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2016]
 • Decizia ICCJ nr. 20 din 2015 – [RIL] calificarea căii de atac în litigiile privind despăgubiri, executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică [art. 287 ind. 16 din OUG nr. 34/2006]
 • Decizia ICCJ nr. 2 din 2015 – [RIL] taxa judiciară timbru în cazul plângerilor [art. 285 ind. 1 raportat la art. 287 ind. 17 alin. (2) din OUG nr. 34/2006]

Ultima actualizare ( noiembrie 8th, 2022 )