Despre noi

14 februarie 2019 – COMUNICAT DE PRESĂ: Florentina DRĂGAN, noul președinte al C.N.S.C.

Despre noi

De la 01 ianuarie 2007, C.N.S.C. – CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR a obţinut statutul de persoană juridică română şi astfel ROMÂNIA şi-a respectat încă un angajament asumat în procesul de aderare la structurile europene.

Acest lucru a fost posibil datorită intrării în vigoare a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii care reprezintă în fapt actul de naştere al C.N.S.C. – CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR.

Prin Legea nr. 337/2006, a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi astfel Parlamentul României a încheiat o etapă importantă în concepţia, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, este organism cu activitate administrativ-jurisdicţională.
Consiliul funcţionează pe baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare iar în activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.

În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi se supune doar legii.
Consiliul are un număr de 36 de membri, precum şi un număr de 64 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totalizând un număr de 100 de posturi, membrii consiliului sunt funcţionari publici cu statut special, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice.

Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii.

Consiliul are în componenţa sa 11 complete. Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet fiind licenţiat în drept.

Pentru buna funcţionare a unui complet de soluţionare a contestaţiilor, din punct de vedere administrativ sunt repartizaţi pe lângă fiecare complet personal tehnico-administrativ: un consilier economic, un consilier juridic, un consilier tehnic şi un expert.

Ultima actualizare ( februarie 14th, 2019 )